Arıza-Hata Kodu Nasıl Okunur

Arıza-Hata Kodu Nasıl Okunur

Arıza-Hata Kodu Nasıl Okunur? Nasıl Yorumlanır?

Arıza kodu bir harf  ve 4 haneli rakamdan oluşmaktadır (örnek: P0010). Her birinin anlamı vardır.
P0010 hata kodu
P: İlk hane
0: İkinci hane
0: Üçüncü hane
1: Dördüncü hane
0: Beşinci hane

Hata Kodundaki İlk Hane (Harf Kısmı) (P0010)

İlk harf sistemi tanımlar: B, C, P, U gibi harflerle başlar arıza kodu.
B: Body, gövde, klima ve hava yastığı sistemleriyle ilgili arıza kodlarının başında bulunur.
C: Chassis, Şasi ve ABS sistemleriyle ilgili hata kodları, C harfiyle başlar.
P: Powertrain; Güç (motor) ve aktarma organlarıyla ilgili arıza kodları P harfiyle başlar. Teşhis cihazında genellikle P ile başlayan kodlar görülür.
U: Gelecekteki sistemler veya Sistem ağı ile ilgili hata kodları.
Burada görüleceği üzere tüm motor arıza kodları “P” ile başlamaktadır.

Hata Kodundaki İkinci Hane (Hata Kodunun İlk Rakamı) (P0010)

Hata kodunda, harften sonraki ilk rakam; hata kodunun generic (Jenerik-genel) bir hata kodu mu? Yoksa otomotiv üreticisine has özel bir hata kodu mu olduğunu belirtir.

P0XXX şeklinde, 0 (sıfır) ile başlayan bir hata kodu (P0010 gibi), genel (jenerik) bir hata kodudur ve tüm otomotiv markalarında ortaktır, aynı hatayı ifade eder. Arıza kodunun anlamı markadan markaya değişmez. Her marka otomobil için bu arıza ortaktır, ortak arıza koduyla belirtilir ve arızanın çözümü de aynıdır.

P1XXX şeklinde, 1 (bir) rakamıyla başlayan arıza kodu, markaya özel, o otomotiv üreticisinin belirlemiş olduğu bir hata kodudur. Dolayısıyla bu arıza kodunun anlamı markadan markaya değişir. Örneğin bu kod; bir markada MAP sensörüarızaıs anlamına gelirken, diğer markada Oksijen sensörü arızası anlamına gelebilir. Arıza kodu aynıdır fakat; arızanın anlamı, ilgili parçası, arızanın çözümü farklıdır.
Özetle: 0 genel, 1 markaya özel. Araçta arıza kodları cihazla okunduğunda, kod P0 ile başlıyorsa, arıza ve çözümü tüm markalarda ortaktır, fakat P1 ile başlıyorsa, o markanın arıza kodu listesinden açıklamasına bakmak gerekir.

Hata Kodundaki Üçüncü Hane (Hata Kodunun İkinci Rakamı) (P0010)


Arıza kodunda üçüncü hane yani ikinci rakam, ilgili sistemi tanımlar:
Px1xx Hava-yakıt ölçümüyle ilgili arıza
Px2xx Hava-yakıt ölçümüyle ilgili arıza(enjektör arızaları)
Px3xx Ateşleme Sistemiyle ilgili bir arıza (Tekleme vb.)
Px4xx Emisyon kontrol sistemiyle ilgili arıza
Px5xx Motor devri be rölanti düzenlemesi
Px6xx Bilgisayar ve çıkış sinyalleri
Px7xx Aktarma organları
Px8xx Aktarma organları
Px9xx Elektronik kontrol üniteleri, kontrol modülleri, giriş-çıkış sinyalleri

Hata Kodundaki Son İki Hane (Hata Kodunun Son İki Rakamı) (P0010)

OBD hata kodundaki son iki rakam, arızayı en detaylı olarak belirten kısımdır. Hata kodunun bu kısmında ilgili donanım-parça net bir şekilde tanımlanmış olur. Örneğin: P0300 hata kodu, motorda tekleme olduğun belirtir. P0301 1. Nolu silindirde tekleme, P0302 2. Nolu silindirde tekleme, P0303 üçüncü silindirde, P0304 dördüncü silindirde tekleme olduğunu göstermektedir.

Motor arıza lambası yandığında – motor arızası yaşandığında, arızanın doğru teşhis edilmesi, zaman ve para kaybının önüne geçecektir. Yanlış teşhis veya bilinçsizce yoruma dayalı arıza teşhisi sebebiyle sağlam olan parçaların değiştirilmesi, para-zaman kaybına sebep olabildiği gibi; mevcut arızanın yanına yeni arızaların eklenmesine bile sebep olabilmektedir. Bu sebeple diyagnostik tekniği doğru olarak uygulanmalıdır.

Benzer Konular

1957 Yılından Bugüne çözüm ortağınız olmaktan gurur duyuyoruz.